Suoraan sisältöön

Tietosuojakäsikirja

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan siitä, miten tietosuojalainsäädännön velvoittamia toimenpiteitä toteutetaan kaupungilla. Käsikirja on tarkoitettu yleiseksi ohjeistukseksi kaikille Helsingin kaupungilla henkilötietoja työssään käsitteleville. Julkaisemalla tietosuojakäsikirjan Helsingin kaupunki pyrkii läpinäkyvyyteen henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistuksensa osalta.

Tietosuojakäsikirja sisältää kaupungin omia linjauksia ja tulkintoja koskien henkilötietojen käsittelyä, joten kaupungin ulkopuolisen lukijan on harkittava niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa.13.12.2021 10:45