Suoraan sisältöön

Tietoa Hel.fi:stä

Linkitys ja kuvat

Helsingin kaupungilla on pääsääntöisesti tekijänoikeus kaupungin verkkosivuille tehtyyn ja tuotettuun aineistoon. Kaupungin kotisivulta saa tehdä linkkejä ei-kaupalliseen tarkoitukseen tehdyille sivuille, edellyttäen että noudatetaan tekijänoikeutta koskevia määräyksiä. 

Jos haluatte tehdä omilta sivuiltanne linkkejä kaupungin sivustoon, se on helpointa käyttämällä sivukartasta löytyviä sivujen lyhyitä osoitteita.

Sivuilla olevien kuvien mahdollisesta käytöstä on sovittava erikseen. Tiedustelut: kaupungin viestinnän sisällöntuotanto, puh. (09) 310 1641.

Toimituksellinen vastuu

Kaupunginkanslian viestinnän verkkotoimitus vastaa hel.fi-sivuston koko kaupungille yhteisistä osista sekä etusivulta aukeavista uutisista

Hel.fi-sivujen päätoimittaja on Mika Lappalainen

Helsinki-info -lehden verkkoversion vastaava toimittaja on Susanna Rautio.

(Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, 13.6.2003/460, Finlex)

Verkkosivujen kaupungin toimintaa koskevia tietoja ylläpidetään kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa, ja tietoja pyritään pitämään ajan tasalla. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. 

Helsingin kaupunki ei vastaa mistään internet-sivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Kaupungin sivuilta on linkkejä myös kaupungin ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille. Kaupunki ei vastaa ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä.

Sivuston ulkoasu- ja konseptisuunnittelussa konsulttina toimi Agenda Helsinki, ja palvelun tekniikan on toimittanut IBM.

Palaute sivuista

Voit lähettää sivuista palautetta ja kehitysehdotuksia verkkolomakkeella.25.08.2022 16:24