Suoraan sisältöön

Hel.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten www.hel.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Seloste koskee kaupungin Hel.fi-pääsivustoa. Eri domainien (verkkotunnusten) ja alidomainien alla toimiville palveluille on laadittu omat saavutettavuusselosteensa.

Verkkopalvelusta vastaa Helsingin kaupunki. Ensimmäiset Hel.fi-sivut julkaistiin toukokuussa 1995. Parhaillaan on käynnissä Hel.fi-sivuston uudistus, joka valmistuu vuosien 2021-2022 aikana. Uusi palvelu on täysin saavutettava.

Hel.fi-portaalissa on kaikkiaan noin 200 000 sivua. Keväällä 2020 Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikkö arvioi Hel.fi-pääsivuston saavutettavuuden otannan perusteella. Arvioitujen sivujen saavutettavuus oli hyvällä tasolla.

Hel.fi-palvelun saavutettavuuden tila

Täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset.

Helsingin kaupungin tavoite

Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Havaitut puutteet

Joissakin sivunäkymissä sivun yläosan oranssin taustavärin ja valkoisen tekstin tummuuskontrasti ei ole riittävä, kun teksti saa näppäinkohdistuksen (WCAG 1.4.3). Tummuuskontrastit korjataan viimeistään palvelun uudistamisen yhteydessä.

Sivustolla on kuvia ja grafiikkaa, joilla ei ole kuvaavia tekstivastineita (WCAG 1.1.1). Kuvaavat tekstivastineet korjataan normaalin sisällöntuotannon ja palvelujen uudistamisen yhteydessä.

Sivustolla on PDF-tiedostoja, jotka eivät ole käyttävissä näppäimistöltä (WCAG 2.1.1). PDF-tiedostojen korjaus etenee normaalin sisällöntuotannon ja palvelujen uudistamisen yhteydessä.

Sivuilla on eri kielillä kirjoitettua tekstiä, joiden kieltä ei ole määritetty ohjelmallisesti erikseen (WCAG 3.1.2). Virhe korjataan Hel.fi-sivuston uudistamisen yhteydessä.

Sivuston alatunnisteen otsikointi ei noudata loogista järjestystä (WCAG 1.3.1). Alatunniste korjataan palvelun uudistamisen yhteydessä.

Tapahtumahaun saavutettavuudessa on puutteita. Hakua esimerkiksi ei voi käyttää näppäimistöltä (WCAG 1.3.1) ja tekstin ja taustan kontrasti on liian matala (WCAG 1.4.3). Tapahtumahaun ongelmat odottavat uuden Tapahtumat.hel.fi-palvelun valmistumista.

Toimipisteiden yhteystietohaun tulossivuilla olevien karttojen selaaminen tapahtuu reittiin perustuvan eleen perusteella (WCAG 2.5.1). Karttanäkymä tulee upotuksena Hel.fi:n ulkopuolisesta palvelusta. Toimipisteiden yhteystiedot ovat sivuilla saatavilla myös tekstinä.

Sivustolle on upotettu Facebook-nostoja, joista näppäimistökäyttäjän on hidasta ja vaikeaa navigoida takaisin sivuille. Hel.fi:n saavutettavuusarvioinnissa suositellaan, että Facebook-nostot laitetaisiin erillisten linkkien taakse. Facebook-nostoja korjataan normaalin sisällöntuotannon yhteydessä.

Uudistuvat palvelut

Päätöksentekosivujen esityslistat ja pöytäkirjat näytetään Html-sivuina ja PDF-tiedostoina. Asiakirjojen liitteet ovat PDF-tiedostoja. Liitetiedostot eivät ole täysin saavutettavia. Asiakirjatuotannon uudistaminen on käynnistetty, ja Hel.fi-sivujen saavutettava päätöksenteko-osio valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Helsinki-lehti julkaistaan jatkossa uudella Julkaisut.hel.fi-alustalla. Saavutettava Julkaisut.hel.fi-alusta valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginkanslian uutiskirjepalvelu ei ole kaikilta osin saavutettava. Uuden järjestelmän hankinta on aloitettu ja tavoitteena on saada se käyttöön vuoden 2021 aikana.

Tapahtuma-aluekorttisivustosta julkaistaan saavutettava versio vuoden 2020 loppuun mennessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Palvelussa on karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Anna palautetta tällä verkkolomakkeella (www.hel.fi/palaute) tai lähetä sähköpostia ositteeseen helsinki.palaute@hel.fi.

Palautekanavan kautta voit myös pyytää saavutettavaan muotoon muokattuja tietoja Hel.fi-sivuston sisällöstä.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Hel.fi-sivuston saavutettavuusselosteesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian viestinnän sisällöntuotantoyksikkö. Seloste on laadittu 22.9.2020.

12.08.2022 12:41