Suoraan sisältöön

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit.

Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille, myös ikääntyneille ja eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Helsingin kaupungin tavoite

Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA-tasoon.

Saavutettavuusseloste

Jokaisesta kaupungin digitaalisesta palvelusta löytyy siirtymäajan jälkeen saavutettavuusseloste. Selosteessa kerrotaan, miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miten voi antaa saavutettavuuspalautetta kaupungille tai valvointaviranomaiselle.12.08.2022 12:44