Suoraan sisältöön

Seutuyhteistyö

Pääkaupunkiseudun ja laajemman Helsingin seudun yhteistyö perustuu seudun kuntien yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen.

Kuntien johtavien luottamushenkilöiden yhteistyöelimiä ovat Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä ja Helsingin seudun yhteistyökokous. Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä huolehtii muun muassa merkittävien yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksesta.

Seutuyhteistyöstä kertoo Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien tuottama seutuportaali Helsinginseutu.fi. Sivusto kokoaa yhteen kaupunkien palvelut ja tarjoaa tietoa sekä yhteistyöhankkeista ja suunnitelmista että seudullisten yhteistyöelinten toiminnasta.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutuyhteistyö

Helsingin kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä maankäytössä ja asumisessa pääkaupunkiseudun sekä koko Helsingin seudun kuntien kanssa. Seudullisen yhteistyön päämääriä ovat yhteisvastuullinen asuntopolitiikka, tehokas ja kestävä maankäyttö sekä toimiva liikenneverkko.

Helsingin seudun 14 kuntaa ja valtio allekirjoittivat 9.6.2016 Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016 -2019. MAL-sopimus kuvaa valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä tahtotilaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Sopimus perustuu kuntien yhteiseen seudulliseen maankäyttösuunnitelmaan, asuntostrategiaan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Hankeyhteistyö

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Apotissa hankitaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin palvelut ja takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Apotti on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

Seututilastoja

Helsingin seutu tilastoina

Erityisryhmille

Pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelut selkokielellä

Pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelut viittomakielellä
JAA
05.12.2019 21:59