Suoraan sisältöön

Tietoa tiedonhallintayksiköstä ja yhteystiedot


Tiedonhallintayksikkö koostuu neljästä tiimistä. Ne ovat asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus, informaatiopalvelu, kaupunginarkisto sekä kirjaamo.

Asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjauksen toimialaan kuuluvat kaupungin asiakirjahallinnon johtaminen, kaupungin asiakirjahallinnon ja asianhallinnan yleinen ohjaaminen ja kehittäminen.

Asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjauksen tiimipäällikkö on johtava asiantuntija Johanna Dahl (Puh. 09-31043568).

Informaatiopalvelu hoitaa tietoaineistojen hankintaan ja hallintaan liittyviä tehtäviä ja palveluita.

Informaatiopalvelun tiimipäällikkö on johtava asiantuntija Leena Mällänen (Puh. 09-31036059).

Kaupunginarkisto vastaa kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja huolehtii niistä annettavasta tietopalvelusta sekä hoitaa kaupunginkanslian arkistoa.

Kaupunginarkiston tiimipäällikkö on johtava asiantuntija Merja Aartolahti (Puh. 09-31043567).

Kirjaamo toimii koko kaupungin yleisenä kirjaamona.

Kirjaamon tiimipäällikkö on asiantuntija Sari Sohlberg (Puh. 09-31064438).

Tiedonhallintayksikön vetäjänä toimii tiedonhallintapäällikkö Jussi Jääskeläinen
(Puh. 09-31043563).10.01.2020 14:56