Suoraan sisältöön

Vastuullinen työnantaja

Helsingin kaupunki on luotettava, joustava ja vastuullinen työnantaja. Kaupunki panostaa henkilöstön koulutukseen ja kehittymiseen, terveellisen ja turvallisen työympäristön edistämiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen. Kaupunki tarjoaa hyvät työaikajoustot eri-ikäisille ja eri elämäntilanteisiin.

Helsingin kaupunki on myös turvallinen työnantaja. Sen periaatteena on, että vakinaista henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Tarvittaessa henkilöstöltä edellytetään kuitenkin valmiutta siirtyä toiseen tehtävään kaupungin sisällä.

Työn loppuessa tai työkyvyn heikentyessä vakituisessa palveluksessa oleva voidaan uudelleensijoittaa uusiin tehtäviin. Uudelleensijoituksen tavoitteena on henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Kaupunki painottaa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta. Se kohtelee sidosryhmiään yhdenmukaisten periaatteiden mukaan ja pitää lähtökohtana, että myös ne kunnioittavat kaupungin hyväksymiä eettisiä periaatteita.

Toimintaa ohjaavat kaupungin arvot ja eettiset periaatteet.

Henkilöstöosaston sivulle »JAA
21.11.2018 15:28

Arvot ja eettiset periaatteet

Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta.

Lue lisää