Suoraan sisältöön

Monimuotoisuuden mallikaupungiksi

Helsingin kaupungin tavoitteena on tulla monimuotoisuuden johtamisen mallikaupungiksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri-ikäiset, eri elämäntilanteissa olevat ja eritaustaiset ihmiset nähdään voimavarana ja että heidän monipuolinen osaaminen pyritään hyödyntämään toiminnassa yhteiseksi hyväksi. Tavoitteena on entistä monimuotoisemmat työyhteisöt.

Monimuotoisuus pyritään huomioimaan niin rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, työnjohdossa, henkilöstön kehittämisessä kuin palkitsemisessakin.

Kaupungin tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrän lisääminen henkilöstössä niin, että se vastaisi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden väestöosuutta kaupungissa. Tavoitteena on myös parantaa muunkielisten työntekijöiden urakehitysmahdollisuuksia.

Joustoja ja tukea eri-ikäisille ja eri elämäntilanteisiin

Johtamista ja toimintakulttuuria kehitetään kaupungilla aiempaa ikätietoisemmaksi ottamalla huomioon eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet, tavoitteet ja vahvuudet.

Kaupunki helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista muun muassa työaikajoustoilla. Joustoista hyötyvät niin uraansa aloittavat, ruuhkavuosia elävät kuin eläkeikää lähestyvät työntekijätkin. Nuorilla joustot tukevat työssä jaksamista, ja senioreilla ne voivat pidentää työuraa. Myös etätöitä voi tehdä niihin soveltuvissa tehtävissä.

Kuntoremontit, henkilöstöliikunnan palvelut sekä työterveyshuolto tukevat henkilöstön työkykyä ja työssäjaksamista koko työuran ajan.

Kaupunki sai vuonna 2012 kansainvälistä tunnustusta ikäjohtamistyöstään voittamalla Työhyvinvointia kaikenikäisille -kilpailusarjan. Kilpailu oli osa Euroopan komission aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta.

Kaupungilla käytössä olevat joustavat työaikajärjestelyt:

 • virka- ja työvapaat sekä vuosiloma
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat
 • tilapäinen hoitovapaa lapsen sairastuessa
 • hoitovapaa
 • osittainen hoitovapaa
 • osa-aikalisäjärjestelmä
 • opintovapaa
 • etätyö
 • liukuva työaika
 • saldovapaat
 • osa-aikatyö
 • osa-aikaeläke
 • osatyökyvyttömyyseläke


JAA
21.11.2018 16:15