Suoraan sisältöön

Koulutus, valmennus ja kehittyminen

Helsingin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittyä.

Henkilöstön osaamista kehitetään ja vahvistetaan koulutuksella, valmennuksella, työssä oppimisella, osaamisen jakamisella sekä tarjoamalla mahdollisuuksia uralla etenemiseen.
Koulutuksia järjestävät niin toimialat ja liikelaitokset kuin henkilöstöosaston osaaminen ja uudistuminen -yksikkö.

Lähipäivinä toteutettavan valmennuksen rinnalla kaupungilla on käytössä monia työssä oppimisen ja osaamisen jakamisen muotoja.
Yksi malli on vastuuttaminen, jossa yhden ihmisen sijaan vastuu tietystä asiakokonaisuudesta jakautuu kahdelle tai useammalle. Töitä tehdään yhä enemmän tiimeissä, projekteissa ja verkostoissa, jolloin osaaminen niin ikään jakautuu.

Mentoroinnissa kokeneempi opettaa taloon tulijaa, mutta myös tulija tuo mukanaan oppia ja tuoreita ideoita.

Seuraajamallissa seuraaja aloittaa tehtävässä lähtijän ollessa vielä työssä. Työstä lähtijä opastaa seuraajaa sovitun ajan. Tulijalle siirtyy monipuolisesti tietoa, osaamista ja verkostoja.

Kaupungilla on pitkä perinne oppisopimuskoulutuksista. Henkilöstö voi hakeutua oppisopimuskoulutukseen ammattitaidon kehittämiseksi. Oppisopimusopiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja työpaikalla.

Suurena työnantajana kaupunki voi tarjota uusia uraa ja ammattitaitoa kehittäviä tehtäviä kaupungin sisällä. Myös tehtäväkierron avulla työntekijä voi kehittää ammattitaitoaan.

Halutessaan työntekijä voi hakea opintovapaata pidempää opiskelua varten.

Tavoitteena on, että jokaiselle työntekijälle tehdään vuosittaisissa tulos- ja kehityskeskusteluissa ammatillinen kehittymissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.JAA
30.11.2018 12:30