Suoraan sisältöön

Kaupungin julkinen data kuuluu kaupunkilaisille

Helsingin kaupungilla on hallussaan valtavasti tietoa, jota hyödynnetään julkisten palvelujen suunnittelussa ja tuotannossa. Aiemmin vain kaupungin työntekijät ovat voineet hyödyntää näitä tietovarantoja omissa työtehtävissään. Nyt tilanne on toinen. Kaupunki avaa julkisia tietoaineistojaan avoimena datana kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi koneluettavassa muodossa. Nyt niin kaupunkilaiset, opiskelijat kuin yrityksetkin voivat hyödyntää haluamallaan tavalla samoja tietoaineistoja kuin kaupunki itse. Tietoa voi käyttää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa, liiketoiminnassa tai yleisen ymmärryksen lisäämisessä.

Datat tarjolla HRI-palvelussa

Helsinki yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa on toiminut Suomessa avoimen datan edelläkävijänä ja avannut datojaan jo vuodesta 2011 alkaen. Avatut tietoaineistot löytyvät Helsinki Region Infoshare -palvelusta, joka on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. HRI:n operatiivisesta koordinoinnista vastaa tietokeskus. HRI on kehitetty tiiviissä yhteistyössä muun muassa Forum Virium Helsingin kanssa.

Helsingissä julkisten tietoaineistojen avaaminen on jo arkipäivää. Kaupunki on jo avannut valtavan määrän tietoaineistojaan kaupunginosakohtaisista väestöennusteista lumiaurojen sijaintitietoihin, mutta paljon on vielä avattavaa - yksin Helsingissä on yli 800 tietojärjestelmää. Perustiedot näistäkin ovat avointa dataa.

Yksi kansainvälisestikin kiinnostavimmista data-avauksista on kaupungin päätöstietojen avaaminen koneluettavassa muodossa. Tämä antaa mahdollisuuden sekä luoda käyttäjälähtöisiä näkymiä päätöksenteossa käsiteltäviin asioihin että tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia edistää demokratiaa.

Hyödyntämisesimerkkejä

HRI:n kautta avattua dataa on käytetty mm. erilaisissa sovelluksissa, visualisoinneissa ja datajournalistisissa uutisissa sekä opetus- ja tutkimusmateriaalina. Onpa datan pohjalta tehty jo taidettakin. Useita erilaisia esimerkkejä avoimen datan käytöstä löytyy HRI:n sovellusgalleriasta.

Kaupunkilaisen kannalta hyödyllinen sovellus on esimerkiksi Päätökset-palvelu, jossa voi helposti tutustua kaupungin päätöksiin, tai Palvelukartta, joka helpottaa kaupungin eri palvelujen löytymistä. Molemmat sovellukset hyödyntävät avoimia ohjelmointirajapintoja, joiden kautta kaupunki tarjoilee tietoa ajantasaisena ja sovellusystävällisessä muodossa.

Kaupunki hyödyntää avoimia datalähteitään

Hel.fi-sivuilla on tapahtumakalenteri, johon haetaan tietoa automaattisesti kaupungin avoimesta tapahtumarajapinnasta. Tapahtumarjapinta sisältää tietoa kaupungin omista ja kaupunkimarkkinoinnin kuratoimista tapahtumista.

6Aika: yhteisvoimin kohti älykkäitä palveluja

Suomen kuusi suurinta kaupunkia yhdistävät vuonna 2014 voimansa ja ryhtyivät mm. helpottamaan avoimen datan hyödyntämistä. Osana tätä 6Aika-strategiaa avoimet, yhtenäiset rajapinnat takaavat, että yhteen kaupunkiin luotu hyödyntämisratkaisu toimii myös muissa kaupungeissa.

Helsingin keskeisenä tavoitteena 6Aika-strategiassa on luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta asukkaille uusia työmahdollisuuksia. Helsingin osalta jatketaan mm. Kalasataman kehittämistä älykkäänä kaupunginosana ja aloitetaan monikanavaisen keskitetyn asiakaspalvelun suunnittelu.05.12.2019 22:36