Suoraan sisältöön

Huhtikuu

Arviointikertomus valmistuu

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi, ovatko kaupunginvaltuuston edelliselle vuodelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelu

Talousarvion valmistelu alkaa kaupunginvaltuuston lähetekeskustelusta, joka pidetään valtuuston kokouksessa huhtikuussa. Lähetekeskustelu antaa kaupungin virkamiehille suuntaviivat siihen, kuinka seuraavan vuoden talousarviota tulisi valmistella.

Lähetekeskustelu alkaa pormestarin puheenvuorolla, jossa pormestari esittelee kaupungin taloudellisen tilanteen. Sen jälkeen kukin valtuuston puolue pitää ryhmäpuheenvuoronsa. Ryhmäpuheenvuoroista tulee esiin, mitä asioita puolueryhmät ensi vuoden taloudessa painottavat.

Kaupunginvaltuuston käymä keskustelu lähetetään  lauta- ja johtokunnille, toimialoille ja liikelaitoksille käytettäväksi kunkin viraston ja liikelaitoksen oman talousarvion laadintatyössä.
05.12.2019 21:14