Vuosi kaupungin taloudessa

Tämän sivun oikeasta laidasta löydät kuukausikohtaiset sivut joilla kerrotaan, mitä kussakin kuussa Helsingin kaupungin talousasioissa tapahtuu. Talouden vuosikelloon on tullut muutoksia, ja se päivitetään tammikuussa 2018.

Talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa huomio kiinnittyy niin tulevaan, kuluvaan kuin menneeseenkin vuoteen.

1. Laaditaan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi ja seuraavien kolmen vuoden taloussuunnitelmaksi.
2. Toteutetaan kuluvan vuoden talousarvioon kirjattuja tavoitteita.
3. Raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa talousarvion toteutumisesta.
4. Arvioidaan edellisen vuoden taloudellista ja toiminnallista tulosta tilinpäätöksessä.

Talouden syklin lisäksi toimialat ja liikelaitokset toteuttavat kaupunginvaltuuston nelivuotiseksi toimintakaudeksi asettamaa Helsingin kaupunkistrategiaa. Investointeja kaupunki suunnittelee pitkällä kymmenen vuoden aikavälillä. Kymmenen vuoden investointiohjelma löytyy talousarviosta.JAA
16.11.2017 13:31