Vuosi kaupungin taloudessa

Tämän sivun oikeasta laidasta löydät kuukausikohtaiset sivut joilla kerrotaan, mitä kussakin kuussa Helsingin kaupungin talousasioissa tapahtuu. Helsingin kaupungilla talouden vuosi noudattaa vakiintunutta kuukausirytmiä.

Suunnittelussa ja päätöksenteossa huomio kiinnittyy niin tulevaan, kuluvaan kuin menneeseenkin vuoteen.

1. Laaditaan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi ja seuraavien kolmen vuoden taloussuunnitelmaksi.
2. Toteutetaan kuluvan vuoden talousarvioon kirjattuja tavoitteita.
3. Raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa talousarvion toteutumisesta.
4. Arvioidaan edellisen vuoden taloudellista ja toiminnallista tulosta tilinpäätöksessä.

Talouden syklin lisäksi virastot ja liikelaitokset toteuttavat kaupunginvaltuuston nelivuotiseksi toimintakaudeksi asettamaa Helsingin strategiaohjelmaa. Investointeja kaupunki suunnittelee pitkällä kymmenen vuoden aikavälillä. Kymmenen vuoden investointiohjelma löytyy talousarviosta.JAA
25.08.2016 13:10