Suoraan sisältöön

Verot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2019 verotuloja kertyi 3 494 miljoonaa euroa eli noin 3,5 miljardia euroa. Verotulot muodostavat kaksi kolmasosaa kaupungin kaikista tuloista.

Kunnallisvero on 18,00 %

Kaupungin asukkaat maksavat kunnallisveroa ansaitsemistaan ansiotuloista. Kunnallisvero on kaikille sama, Helsingissä 18,00 prosenttia vuonna 2021.

Verovelvollisilla on kuitenkin oikeus moniin kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin (mm. matkakuluvähennys ja kotitalousvähennys). Näin ollen 18 prosenttia ilmaisee suurimman mahdollisen veron. Kaikki eivät maksa käytännössä täsmälleen samansuuruista veroa.

Helsingissä veron suuruus on sama kuin Espoossa. Vantaalla veroprosentti on 19,00. Kunnallisveroa laskettiin vuodelle 2018 Helsingissä 18,00 prosenttiin edellisten vuosien 18,50 prosentista.

Kunnallisveron vuosittainen yhteissumma vastaa noin puolta kaikista Helsingin kaupungin tuloista. Se on kaupungille erittäin merkittävä tulonlähde.

Helsingissä on Suomen pienimpiä kunnallisveroja. Pienempää veroa peritään vain Kauniaisissa ja Ahvenanmaan kunnissa.

Hyvä työllisyysaste ja maan keskiarvoon verrattuna asukkaiden korkeat tulot sekä kaupungin tehokas palveluiden tuotanto tekevät alhaisen veroprosentin mahdolliseksi.

Koiraveroa ei enää peritä

Koiravero poistettiin vuoden 2018 alusta Helsingissä.

Kiinteistövero

Kiinteistövero tuottaa noin 5 prosenttia Helsingin kaupungin kaikista tuloista.

Kunnat saavat päättää kiinteistöveroprosenteistaan tietyn vaihteluvälin sisällä. Esimerkiksi yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,93–2,00 % ja vakituisen asuinrakennuksen 0,41–0,90 %.

Helsingin kiinteistöverot 2021

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 %
  • Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti (esim. kesämökki) 0,93 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti - ei ole
  • Rakentamattoman tontin kiinteistöveroprosentti 3,93 %
  • Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %

Kiinteistöveroa maksetaan rakennuksista ja tontista. Vaikka kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä lain sallimalla matalimmalla mahdollisella rajalla, pääkaupunkiseudun muuta maata korkeampi tonttien hinta (sen verotusarvo) heijastuu maksettaviin kiinteistöveroihin.

Kiinteistö- ja rakennusrekisteritietojen korjaaminen

Kiinteistöverotuksen pohjatietoina käytettäviä selvästi virheellisiä rakennus- ja kiinteistötietoja ryhdytään korjaamaan vuonna 2021. Kaupungin ja valtion rekisterien väliset tiedot tullaan ajantasaistamaan, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kiinteistönomistajien kesken. Työ kattaa kaikki Helsingin rakennukset sekä asemakaava-alueen tontit. Työ kestää useamman vuoden. Lisätietoja hankkeesta

Yhteisövero on 20 % kaikkialla Suomessa

Helsingissä yhteisövero tuottaa noin 10 prosenttia kaupungin kaikista tuloista.

Suomessa on kaikille yrityksille sama yhteisövero, 20 prosenttia. Yhteisöveron tuotoista noin kolmasosa menee kunnille ja loput valtiolle. Yhteisöveroa maksetaan yrityksen tuottamasta voitosta. Yhteisöveroa ei kerry, jos yhtiöllä ei ole mitään, mistä verottaa.

Jos yhteisö toimii usean kunnan alueella, sen maksama yhteisövero jaetaan kuntiin toimipaikkojen työpaikkamäärien suhteessa. Kaikki verotulo ei siis mene päätoimipaikan kunnalle, vaan jaetaan sen mukaan, missä kunnissa henkilöstö työskentelee.

Suomessa yhteisöveroprosenttia laskettiin vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Veroprosentin laskemisella pyritään turvaamaan Suomen kansainvälinen kilpailukyky yritysten sijoittumispaikkana. Myös Viron yhteisövero on 20 prosenttia.03.02.2021 08:48