Suoraan sisältöön

Väestönkehitys

Vuoden lopussa 2020 Helsingissä oli ennakkotiedon mukaan noin 657 700 asukasta. Väkiluku kasvoi vuoden 2020 aikana 3 840 asukkaalla. Väkiluvun kasvu oli vähäisempää kuin vuonna 2019. Vieraskielisten osuus väestöstä on ennakkotiedon mukaan noin 17 %. Koronapandemian aiheuttamien rajoitustoimien vaikutus näkyi Helsingin väestökehityksessä erityisesti maalis-huhtikuussa ja uudelleen marras-joulukuussa.

Syntyneiden määrä kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen. Syntyneitä oli 6 650 eli 300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuolleita oli myös edellisvuotta enemmän, 5 280. Luonnollisen väestönkasvun ennakoidaan olevan 1 370 asukasta. Huippuvuonna 2015 syntyi 7 000 lasta, mutta kuolleiden määrä on vaihdellut vain vähän tällä vuosikymmenellä.

Helsingin saama muuttovoitto oli ennakkotiedon mukaan vain 2 500 henkilöä, mikä on alle puolet vuosien 2015-2019 keskimääräisestä tasosta. Kotimainen nettomuutto painui tappiolliseksi, koska lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi huomattavasti tulomuuttoa enemmän. Helsingistä muutettiin aikaisempaa enemmän erityisesti Vantaalle ja kehysalueelle. Helsinkiin muutettiin Espoosta edellisvuotta huomattavasti enemmän, mutta myös Vantaalta oli aikaisempaa enemmän tulijoita.


Syntyneiden määrä kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen. Syntyneitä oli 6 650 eli 300 enemmän kuin edellisvuonna.


Ulkomainen nettomuutto pysyi ennakkotietojen perusteella lähes edellisvuoden tasolla, mutta sekä tulo- että lähtömuuttajien määrät vähenivät koronarajoitusten seurauksena. Ulkomaan kansalaisten nettomuutto ulkomailta pieneni, kun taas Suomen kansalaisten muuttotappio ulkomailta kääntyi muuttovoitoksi. Ulkomailta saatu muuttovoitto oli huipussaan vuosina 2010-2015. Sen jälkeen muuttovoitto on pienentynyt etenkin siksi, ettei Virosta enää aikaisempien vuosien tapaan muuteta Helsinkiin.

Varhaiskasvatusikäisiä, 1–6-vuotiaita oli ennakkotiedon mukaan 38 300, ja heidän määränsä väheni 700 lapsella. 0-vuotiaiden määrä, 6 500, kasvoi 200 lapsella. 7–15-vuotiaiden määrä kasvoi 1 300:lla ja peruskouluikäisiä on nyt noin 55 000. Toisen asteen ikäluokkaan kuuluvia, 16–18-vuotiaita oli 16 700 ja määrä kasvoi lähes 400 hengellä. 65 vuotta täyttäneitä on nyt 114 300 ja kasvua oli 1 700 henkeä. Yli 75-vuotiaita asukkaita tuli viime vuoden aikana 2 500 lisää. Työikäisten eli 19–64-vuotiaiden määrä kasvoi 900 asukkaalla.29.03.2021 16:10