Suoraan sisältöön

Rakentaminen

Rakentaminen pysyi Helsingissä vuonna 2020 korkealla tasolla, ja sen painopiste oli etenkin asuntorakentamisessa. Helsingissä oli rakenteilla asuinrakennuksia noin 750 000 kerrosneliömetriä koko vuoden ajan. Asuntoja alkoi ja valmistui yli asuntotuotantotavoitteen. Vuoden aikana valmistui 7 280 asuntoa ja 7 187 asunnon rakentaminen aloitettiin. Uusi rakennuslupia myönnettiin 6 409 asunnon rakentamiseksi.

Valmistuneista asunnoista 18 prosenttia oli valtion korkotukemia vuokra-asuntoja. Sääntelemätöntä asuntotuotantoa oli 61 prosenttia valmistuneista ja välimuodon asuntoja 21 prosenttia. Välimuodon tuotanto koostui pääosin asumisoikeusasunnoista sekä hitas- ja hintakontrolloiduista asunnoista.

Yli 91 prosenttia valmistuneista asunnoista oli kerrostaloasuntoja. Rivitaloasuntoja oli noin 3 prosenttia ja loput olivat omakoti- ja paritaloasuntoja tai sijaitsivat muissa rakennuksissa. Uudisrakennuksiin valmistuneista kerrostaloasunnoista yhden tai kahden huoneen asuntoja oli 63 prosenttia ja kaikkien uudisrakennuskerrostalojen huoneistoalan keskiarvo oli noin 53 neliötä.

Kaupungin oman tuotannon osuus valmistuneista asunnoista oli 21 prosenttia eli 1 530 asuntoa. Näistä asunnoista yli puolet oli valtion tukemia ARA-vuokra-asuntoja Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Loput asunnot olivat asumisoikeusasuntoja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle ja Hitas-omistusasuntoja. Kaupungin omana tuotantona aloitettiin 1 551 asunnon rakentaminen. Kaupungin oman tuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuosittain.


Asuntoja alkoi ja valmistui yli asuntotuotantotavoitteen. Vuoden aikana valmistui 7 280 asuntoa ja 7 187 asunnon rakentaminen aloitettiin.


Toimitilarakentamista eli muuta kuin asuntorakentamista, valmistui 337 411 kerrosneliömetriä vuonna 2020. Valmistunutta kerrosalaa oli selkeästi edellisvuotta sekä 2010-luvun keskiarvoa enemmän. Kerrosalaltaan merkittäviä toimitilarakennuksia valmistui mm. kauppakeskus Hertsi Herttoniemeen, toimistotalo Kalasatamaan (Kaupunkiympäristötalo) sekä toimistorakennus Triplan kokonaisuuteen.

Toimitilarakentamista aloitettiin noin 242 000 kerrosneliömetriä, mikä on hieman lähivuosia vähemmän, mutta 2010-luvun keskiarvon tasolla. Rakennuslupia myönnettiin noin 362 000 kerrosneliömetrille, mikä oli oleellisesti korkeampi kuin edellisenä vuonna tai 2010-luvun keskiarvo.

Määrällisesti merkittävintä rakentaminen on juuri nyt Kalasataman ja Pasilan alueilla, joissa molemmissa on rakenteilla noin 1 800 asuntoa. Suurten projektialueiden ulkopuolella yksi vahva asuntorakentamisen keskittymä on Koskelan entisen sairaalan alue. Suurien projektialueiden osuus rakenteilla olevista asunnoista on noin 55 prosenttia. Toimitiloista projektialueille on rakentumassa noin 40 prosenttia.29.03.2021 16:03