Suoraan sisältöön

Investoinnit

Kaupungin investointimenot kasvoivat vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka on keskeinen kasvavien kaupunkien talouden tilan­netta kuvaava tunnusluku, toteutui vastaa­valla tasolla kuin edellisenä vuonna. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 9 miljoonaa euroa negatiivisena huolimatta edellistä vuotta merkittävästi korkeam­masta investointitasosta. Tämä mahdollistui, kun myös tulorahoitus toteutui vastaavan suuruisesti korkeampana kuin investointi­taso.

Investointimenot vuonna 2020 ylittivät miljardin ja olivat 1,047 miljardia euroa. Investoinneista 130 miljoonaa euroa muodostui kaupunkiympäristön toimialaa varten rakennetun Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppi –talon myyntitulojen sijoittamisesta kyseiseen kiinteistöosakeyhtiöön. Ilman tätä kerta­luonteista pääomitusta investointimenot olivat 917 miljoonaa euroa eli 137 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat.

Investointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2020 olivat 892 miljoonaa euroa ja ilman Kymppi-talon kertaluonteista pääomitusta investointimenot olivat 762 miljoonaa euroa eli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Investointitason nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uusien asuinalueiden esirakentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen.


Investointitason nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti mm. kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushankkeisiin ja uusien asuinalueiden esirakentamiseen.


Vuonna 2020 talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 298 miljoonaa euroa, joka on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin käytettiin 131 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 käytettiin 116 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 valmistuneita uudisrakennushankkeita olivat muun muassa Jakomäen sydän -alueen uusi yhtenäinen peruskoulu sekä nuoriso- ja päiväkotitilat sekä Kalasataman korttelitalo. Merkittävimpiä rakentamisvaiheessa olleita uudisrakennushankkeita olivat muun muassa Mäkelänrinteen lukion laajennus ja perusparannus, Vuosaaren lukion korvaava uudisrakennus sekä Pirkkolan korvaava jäähalli.

Korjaushankkeisiin käytettiin 167 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 käytettiin 149 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 valmistuneita korjausrakennushankkeita olivat Helsingin medialukio, Konalan ala-aste sekä Stadin ammattiopiston Käpylän toimipisteen julkisivu- ja tiivistyskorjaus.

Uusien asuinalueiden esirakentamiseen käytettiin vuonna 2020 yhteensä 96 miljoonaa euroa, joka on 74 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Merkittävimmin määrärahan käyttö lisääntyi Kalasatamassa ja Länsisatamassa.

Muihin katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 173 miljoonaa euroa, joka on 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2020 olivat 146 miljoonaa euroa.29.03.2021 16:00