Suoraan sisältöön

Mikä on talousarvio?

Talousarviossa määritellään Helsingin kaupungin toiminnan menot ja tulot. Talousarvio sisältää myös Helsingin investointisuunnitelman kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Talousarvion lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston päättämän kaupunkistrategian taloustavoitteet.

Talousarvioehdotus julkaistaan vuosittain lokakuussa-marraskuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kaupunginhallituksen ja sitten kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyy marraskuussa talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi. Taloussuunnitelmassa esitetään kaupungin toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvion sitovuustason. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.29.10.2021 15:25