Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen tulosbudjetti

Päiväkodin lapsia pöydän ympärillä.

Vuoden 2020 tulosbudjetti toteuttaa kaupunkistrategiaa ja takaa laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen lapsille ja nuorille, joiden määrä kasvaa Helsingissä merkittävästi.

Tulosbudjetti 2020

Lautakunnan päätös 17.12.2019 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialaan kuuluu neljä palvelukokonaisuutta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkieliset palvelut sekä hallinto.13.01.2020 12:24