Suoraan sisältöön

Tulosbudjetit 2020

Toimialojen tulosbudjetit vuodelle 2020

Lautakunnat ja johtokunnat päättävät alaiselleen toiminnalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Ne sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Lauta- ja johtokunnat hyväksyvät tulosbudjetit viimeistään helmikuussa.

Tulosbudjetit laaditaan toimialan tai liikelaitoksen yksikköjaon mukaisesti. Tulosbudjetit tarkentavat toimialakohtaisesti sitä, mitä Helsingin kaupungin talousarviossa määritellään.

Tulosbudjetit 2020

13.01.2020 15:07