Suoraan sisältöön

Tulosbudjetit

Toimialojen tulosbudjetit vuodelle 2020

Vuoden 2020 tulosbudjetit on hyväksytty vuoden 2019 lopulla. Vuoden 2021 tulosbudjetit hyväksytään vuoden 2020 lopulla.

Lautakunnat ja johtokunnat päättävät alaiselleen toiminnalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Ne sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Lauta- ja johtokunnat hyväksyvät tulosbudjetit viimeistään helmikuussa.

Tulosbudjetit laaditaan toimialan tai liikelaitoksen yksikköjaon mukaisesti. Tulosbudjetit tarkentavat toimialakohtaisesti sitä, mitä Helsingin kaupungin talousarviossa määritellään.

Tulosbudjetit 2020:22.10.2020 16:39