Lähiörahasto

Lähiörahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.

Rahaston varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Näillä tarkoitetaan pysyvien vastaavien hyödykkeitä, joista on erikseen ohjeistettu talousarvion noudattamisohjeissa. Lähtökohtaisesti rahastoa ei voi käyttää käyttötalousosan toimintamenoihin.

Rahoitetut hankkeet vuonna 2016

Kaupunginhallitus myönsi määrärahoja 20 hankkeelle 
kokouksessaan 16.5.2016.

Vuonna 2015 kaupunginhallitus myönsi määrärahoja 17 hankkeelle kokouksessaan 18.5.

Loppuraportointi

Jokaisesta lähiörahastosta rahoitetusta hankkeesta on laadittava loppuraportti puoli vuotta sen päättymisen jälkeen. Raportissa annetaan yksityiskohtainen selvitys rahojen käytöstä ja kirjanpidon hankeraportti tileittäin. Raportit tulee toimittaa sähköpostitse kaupunginkansliaan Riikka Henrikssonille sekä Lähiöprojektin Tero Santaojalle, etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

Yhteydenotto

Lisätietoja lähiörahastosta antaa kaupunginkanslian suunnittelija Riikka Henriksson, riikka.henriksson(a)hel.fi.JAA
08.05.2017 16:17