Suoraan sisältöön

Kiinteistö- ja rakennusrekisteritietoja ajantasaistetaan

Helsingin kaupunki ryhtyy korjaamaan selvästi virheellisiä rakennus- ja kiinteistötietoja kaupungin ja valtion rekisterien välillä. Rekisterikorjaukset koskevat pääasiassa rakennusten ominaisuustietoja sekä tonttien rakennusoikeus- ja pinta-alatietoja. Korjatut tiedot välittyvät myös Verohallinnolle kiinteistöverotusta varten, jonka johdosta joidenkin verotukseen voi tulla muutoksia. Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen parantaa kiinteistöverovelvollisten tasapuolista kohtelua ja verotuksen oikeudenmukaisuutta sekä rekisterien laatua. Projekti kattaa kaikki Helsingin rakennukset sekä asemakaava-alueen tontit. Työ alkoi vuonna 2021. Työstä vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Rakennustietoja korjataan ensisijaisesti hyväksyttyihin rakennuslupa-asiakirjoihin, kuten rakennuspiirustuksiin perustuen. Korjattavien rakennustietojen laatua ei voida täysin taata, jonka vuoksi jokaista kiinteistöverovelvollista kannustetaan tarkistamaan ja korjaamaan verotietonsa itsenäisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ennen vuotta 1980 valmistuneiden rakennusten tietoihin, koska viranomaisilla ei aina ole käytössä niiden ajantasaisinta tietoa. On myös hyvä muistaa, että verovelvolliselle voidaan määrätä veronkorotus, mikäli ajantasaisten verotietojen ilmoittamisvelvollisuus laiminlyödään (Verotusmenettelylaki 32 § ja Kiinteistöverolaki 16 §). Kaupunki lähettää mahdollisesti rakennusten omistajille ja isännöitsijöille selvityspyyntöjä rekisteritiedoista.

Yleisiä virheitä kiinteistöverotiedoissa ovat väärin laskettu rakennuksen pinta-ala (kokonaisala) ja Verohallinnon tiedoista puuttuva rakennus tai sen laajennus. Hyvin yleistä on myös harhaluulo tietojen paikkansapitävyydestä. Tarkemmat ohjeet mm. rakennuksen kokonaisalan laskentaan löytyvät Verohallinnon Syventävät vero-ohjeet-sivulta. Kokonaisalat ja tilavuudet on helpointa laskea ajantasaisista rakennuspiirustuksista mittakaava huomioiden. Piirustuksia voi tarvittaessa tilata PDF-tiedostoina esimerkiksi Lupapisteestä.

Ensimmäiset toteutuneet rekisterikorjaukset näkyvät verotiedoissa keväällä 2022. Mikäli verotietojasi korjataan kaupungin aloitteesta, saat Verohallinnolta siitä erillisen selvityksen.

Vuonna 2023 voimaan tulevan kiinteistöverouudistuksen yhteydessä päivitetään rakennusten ja maapohjien verotusarvojen laskentaperiaatteet, joka voi osaltaan vaikuttaa joidenkin kiinteistöveroon. Kiinteistö- ja rakennusrekisteritietojen korjaus ei liity tähän. Lue lisää kiinteistöverouudistuksesta Valtiovarainministeriön sivuilta.
08.03.2022 15:00