Suoraan sisältöön

Helsinki ja kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tämä toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen.

Helsinki haluaa olla globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijä ja päätti syyskuussa 2018 sitoutua vapaaehtoiseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (SDG) toimeenpanoraportointiin YK:lle New Yorkin mallin mukaisesti, ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa.

Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi nimenomaan kaupunkitasolla. Tavoitteissa onnistuminen vaatii tulevaisuudessa valtioiden ja kaupunkien vahvaa yhteistyötä.

Helsingin kaupunkistrategiassa on tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta Helsinki osallistuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Raportoinnin ensimmäinen vaihe valmistui ja julkaistiin huhtikuussa 2019. Lopullinen raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 on julkaistu kesäkuussa 2019 ja se luovutetaan YK:lle heinäkuussa.

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta HelsingissäJAA
12.07.2019 15:52