Suoraan sisältöön

Helsinki ja kestävän kehityksen tavoitteet

Helsinki haluaa erottautua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä ja päätti syyskuussa 2018 sitoutua vapaaehtoiseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (SDG) toimeenpanoraportointiin YK:lle New Yorkin mallin mukaisesti, ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa.

Raportoinnin ensimmäinen vaihe on valmistunut ja julkaistiin kaupunkisymposiumin yhteydessä 3. huhtikuuta 2019.

Helsingin strategiassa on tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta kaupunki osallistuu globaaliin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Raportoinnin ensimmäisessä vaiheessa luotiin näkymä Helsingin kaupunkistrategiasta ja sen yhteyksistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin SDG1-SDG16. Helsingin kaupunkistrategia tiivistetään julkaisussa kolmeen teemaan: kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut ja vastuullinen taloudenpito. Näiden teemojen alta oli tunnistettavissa 14 tavoitekokonaisuutta, jotka toteuttavat vähintään yhtä YK:n tavoitetta paikallisella tasolla.

Julkaisussa esitellään kaupunkistrategian yhteydet YK:n tavoitteisiin ja kuvataan Helsingin tavoitteet ja seurantamittaristo. Tavoitteiden yhteydessä nostetaan esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joilla kaupunki toteuttaa strategiaansa ja samalla edistää YK:n tavoitteita. Poiminnat toimenpiteistä on koostettu kaupunkistrategiaa toteuttavista kärkihankkeista, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta, talousarviosta ja toimialojen toimintasuunnitelmista.

Työ jatkuu ja raportointia kehitetään edelleen. Kevään 2019 aikana tuotetaan paikallinen toimeenpanoraportti (VLR). Siinä keskitytään seuraamaan sellaisten Helsingin toimenpiteiden edistymistä, jotka linkittyvät YK:n tavoitteisiin SDG4, SDG8, SDG10, SDG13 ja SDG16. Raportti julkistetaan kesäkuussa 2019 Helsingissä ja luovutetaan YK:lle heinäkuussa.JAA
14.06.2019 15:51