Suoraan sisältöön

Kävelykeskusta ja maanalainen kokoojakatu


Osallistu:

Uutta Helsinkiä: Osallistu keskustan uudistamiseen

Projektin vetäjä:

Katariina Baarman, projektinjohtaja, kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Kari Pudas, aluerakentamispäällikkö, kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

Strategiamaininta:

Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.

Tavoite:

Työn tavoitteena on selvittää Helsingin ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Tavoitteena on myös selvittää se, miten tienkäyttömaksuilla voitaisiin rahoittaa maanalaisen kokoojakadun investointia.

Osapuolet ja kumppanit:

Kaupungin omat sidosryhmät: kaupunginkanslia, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin Satama ja HSL  

Ulkoiset sidosryhmät: keskustan yrittäjät, keskustan kiinteistönomistajat, kuljetusalan edustajat, kaupunkilaiset, suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakennusyritykset sekä ulkopuoliset asiantuntijat

Organisointi:

Hankkeella on projektinjohtaja kaupunginkansliassa.

Hankkeelle luodaan projektiryhmä, jossa on tarvittava asiantuntemus kaupunkiympäristön toimialalta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, Helsingin Satamasta, HSL:stä ja kaupunginkanslian elinkeino-osastolta ja talous- ja suunnitteluosastolta.

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä.

Työssä käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Selvitystyöhön osallistetaan laajasti sidosryhmiä erilaisilla työtavoilla.

Mahdollinen hankkeen toteutusvaihe organisoidaan myöhemmin erikseen.

Ohjausryhmä:

  • Tuula Saxholm (pj.), talous- ja suunnitteluosasto, kaupunginkanslia
  • Marja-Leena Rinkineva, elinkeino-osasto, Kanslia
  • Reetta Putkonen, kaupunkiympäristön toimiala
  • Tiina Merisalo, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
  • Satu Aatra, Helsingin Satama
  • Kari Noroviita, Helsingin Satama
  • Sini Puntanen, Helsingin seudun liikenne
  • Kari Pudas, aluerakentamisyksikkö, Kanslia
  • Mari-Anne Aronen, viestintäyksikkö, Kanslia
  • Katariina Baarman (siht.), aluerakentamisyksikkö, Kanslia

Päätöstaso ja aikataulu:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 8.10.2019 keskeyttää maanalaisen kokoojakadun suunnittelun.

Sen sijaan kävelykeskustan kehittäminen etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.1.2021 periaatteet ja toimenpiteet kävelykeskustan laajentamiseen tähtäävän jatkosuunnittelun pohjaksi. Kävelykeskustaa ja käveltävää keskustaa laajennetaan kunnianhimoisesti.

Jatkosuunnitteluun otetaan mukaan Esplanadien alue, joiden osalta tehdään analyysi mahdollisista eri vaihtoehdoista niin kaistojen määrän kuin logistiikkaan ja pysäköintiin liittyvän tilan osalta. Analyysissa huomioidaan jo 2016 virkamiesselvitysten kohteena olleet kaksi mallia, joissa toisessa Pohjois- ja Eteläesplanadi ovat molemmat yksikaistaisia ja toisessa Pohjoisesplanadi kokonaan kävelykatu. Analyysin pohjalta linjataan ratkaisut syksyllä 2021. Samassa yhteydessä linjataan valmistelun pohjalta käveltävän keskustan seuraavat vaiheet.07.05.2021 12:15