Suoraan sisältöön

Näkymätön-kampanja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

På svenska »

Näe minut. Kuuntele minua. Välitä.
Pidä minut mukana.


Näkymätön lapsi on lapsi, jonka hätää kukaan ei näe ja jonka huolta kukaan ei kuule. Hänellä ei ole turvallista aikuista, jolle hän voisi kertoa mieltään painavista asioista ja johon hän voisi luottaa. Näkymätön lapsi on yksinäinen, ja hän saattaa joutua kiusatuksi. Kuka välittäisi hänestä?

Näkymätön nuori on vaarassa syrjäytyä. Hän on vailla näkymää, ilman tulevaisuutta. Hän voi jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle, jos kukaan ei auta häntä. Kuka huomaisi hänet ja kannustaisi häntä?


Helsinki haluaa varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on elämässään vähintään yksi turvallinen aikuinen. Mukana-ohjelma kokoaa toimenpiteitä ja tekoja, joita Helsinki tekee yhdessä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Näkymättömät lapset ja nuoret ovat meistä jokaisen vastuulla. Avataan siis silmät. Välitetään ja kannetaan yhdessä vastuuta heistä. Tehdään näkymätön näkyväksi.

Jotta jokainen lapsi ja nuori pysyisi mukana.


Kampanjatoteutukset on tehty yhteistyössä Helsingin kuvataidelukion opiskelijoiden kanssa. Kuvat ovat heidän tulkintansa näkymättömästä lapsesta.


Millaista eriarvoisuutta on lasten ja nuorten arjessa Helsingissä?

Joka kymmenennellä yläastelaisella ei ole yhtään läheistä kaveria.
Useampi kuin joka kymmenes nuori tuntee itsensä yksinäiseksi.


Joka kolmas yläasteikäinen on ollut huolissaan mielialastaan.
16 prosentilla on ollut ahdistuneisuutta.

Kolmannes lapsista ja nuorista on kokenut liikuntaharrastuksessa kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä. 


Vähemmistöryhmiin kuuluvat kohtaavat sitä selvästi muita useammin.

 

Joka kolmas yläasteikäinen tyttö on kokenut seksuaalista ahdistelua tai ehdottelua edellisen vuoden aikana.


12 prosenttia neljävuotiaista on altistunut toisen tai molempien vanhempien humalahakuiselle juomiselle.

12 prosenttia yläastelaisista on kokenut omien vanhempiensa fyysistä väkivaltaa elämänsä aikana.

Joka viidennellä 20-29-vuotiaalla helsinkiläisellä ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Heitä on yli 20 000.

Sekä työn että koulutuksen ulkopuolella on 8 400 helsinkiläistä 16-29-vuotiasta nuorta.


Mukana-ohjelma

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahankkeella tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Systeemistä muutosta tavoitellaan kohdentamalla toimenpiteitä seuraavien tavoitteiden mukaisesti:
Lisätiedot Mukana-ohjelmasta: Projektipäällikkö Katja Rajaniemi,  puh. 09 310 23625,  katja.rajaniemi@hel.fi


Mitä kuka tahansa meistä voi tehdä?

Jokainen meistä voi pohtia omaa suhtautumistaan nuoriin ja käytöksellään vaikuttaa nuorten hyvinvointiin. Siedänkö eri ikäisten olemista julkisessa tilassa? Suljenko silmäni, jos todistan epäasiallista käytöstä tai kiusaamista? Kuljenko ohi vai pysähdynkö, jos näen lapsen itkevän yksin? Kannustanko lähipiirini nuorta uskomaan itseensä ja unelmiinsa? Kuuntelenko omaa lastani ja olenko aidosti läsnä? Olenko turvallinen aikuinen?

Vapaaehtoiseksi nuorisotalolle

Helsingin kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan, jossa kuka tahansa meistä voi auttaa nuoria.

Tule tueksi nuorisotalojen iltoihin tai jakamaan osaamistasi tapahtumissa. Valittavanasi on yli 60 toimipaikkaa ympäri Helsinkiä. Tärkein tehtäväsi on läsnäolosi – toiminnan ohjaus ja vastuu nuorista on aina nuoriso-ohjaajilla. Vapaaehtoisille järjestetään ilmaisia koulutuksia kaksi kertaa vuodessa. Lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan lomakkeella.

Tukihenkilöksi lapselle tai nuorelle

Haemme tukihenkilöksi turvallisia aikuisia, joilla on oma elämäntilanne tasapainossa ja jotka pystyvät sitoutumaan pitkäaikaiseen toimintaan. Tukihenkilöt ovat aikuisystäviä, jotka kulkevat nuoren rinnalla ja mahdollistavat hänelle positiivisia kokemuksia. Ota yhteyttä: tukihenkilotoiminta@hel.fi. Seuraava infotilaisuus kaupungin tukihenkilötoiminnasta pidetään 21.1.2020.

Tukiperheeksi lapselle tai nuorelle

Etsimme turvallisia aikuisia, jotka ottaisivat lastensuojelun asiakaslapsen kerran kuussa viikonlopuksi omaan kotiinsa jakamaan tavallista arkea. Tukiperheeksi sopii lapsista pitävä perhe, jossa omat asiat ja ihmissuhteet ovat kunnossa. Tärkeää on, että perheellä on aikaa lapselle sekä voimavaroja ja kykyä vastata hänen tarpeisiinsa. Ota yhteyttä: tukiperhe@hel.fi

Kaupunki tarjoaa monenlaista vapaaehtoistoimintaa

Vapaaehtoisena voivat toimia kaikenikäiset. Lisätietoja kaikesta Helsingin kaupungin tarjoamasta monipuolisesta vapaaehtoistoiminnasta: vapaaehtoistoiminta@hel.fi

Kun huoli nuoresta herää

Jos tutusta nuoresta on huoli, hänestä voi ilmoittaa meille etsivään nuorisotyöhön: etsivanuorisotyo@hel.fi06.05.2020 10:03