Suoraan sisältöön

Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke – Mukana-ohjelma


Projektin vetäjät:

Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, katja.rajaniemi@hel.fi, puh. 09 310 23625

Sanna Ranto, projektikoordinaattori, sanna.ranto@hel.fi, puh. 09 310 21904

Nina Dale, viestintäasiantuntija, nina.dale@hel.fi, puh. 09 310 23875

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Liisa Pohjolainen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Hankkeessa keskeisessä roolissa ovat ohjausryhmä, projektiryhmä sekä kumppanuusverkosto.

Strategiamaininta:

Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden kanssa systeemisten ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymishaasteeseen. Projektin aikana selvitetään erityisesti ylisukupolvista syrjäytymistä ja sen pohjalta otetaan käyttöön keinoja syrjäytymisen katkaisemiseen.

Tavoite:

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahankkeella tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä.

Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Syrjäytymisen ehkäisyssä tärkeää on kohdentaa toimenpiteet oikea-aikaisesti ja vahvistaa hyvinvointia tukevien ja suojaavien tekijöiden ja kasvuympäristöjen toimintamahdollisuuksia. Mukana-ohjelman tavoitteena on siirtää syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävän työn painopistettä ennaltaehkäiseväksi.

Systeemistä muutosta tavoitellaan kohdentamalla toimenpiteitä seuraavien tavoitteiden mukaisesti:


  1. Jokaisella lapsella ja nuorella on sosiaalisia suhteita ja tunne kuulumisesta
  2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen
  3. Jokaiselle nuorelle turvataan peruskoulun jälkeinen koulutus
  4. Lapsuuden köyhyys ei määritä liiaksi tulevaisuutta ja mahdollisuuksia

Osapuolet ja kumppanit:

Sisäiset toteuttajat: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (henkilöstö, päiväkodit, koulut, oppilaitokset), kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (nuoriso-, liikunta-, kulttuuripalvelut), sosiaali- ja terveystoimiala (perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut), kaupunginkanslian elinkeino-osasto (maahanmuutto-, työllisyys- ja yrityspalvelut), kaupunkiympäristön toimiala 

Ulkoiset sidosryhmät: kaupunkilaiset (lapset, nuoret, oppilaat, opiskelijat, huoltajat), keskeiset lasten ja nuorten parissa toimivat järjestöt ml. asukasyhdistykset, maahanmuuttajajärjestöt, yritykset, ostoskeskukset, kansainväliset kumppanit, valtiohallinto, oppilaitokset

Toiminnan periaatteet:

Yhteistyö: Varmistetaan, että saadaan kaikkien toimialojen oleelliset toimijat sekä sidosryhmät yhteistyöhön.

Oikea-aikaisuus: Tunnistetaan ja tuetaan riittävän varhain niitä perheitä, lapsia ja nuoria, joiden hyvinvoinnin ja osallisuuden toteutumiseen universaalit palvelut eivät riitä.

Kohderyhmät: Tunnistetaan ihmisryhmiä/identiteettejä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja kohdennetaan toimenpiteet huomioiden yhdenvertaisuus esim. maahanmuuttajat, vammaiset lapset ja nuoret, kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret, sukupuolivähemmistöt.

Saavutettavuus: Varmistetaan, että palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja helposti saavutettavissa.

Tutkimusperusteisuus: Tutkimustieto ohjaa ohjelman suuria linjoja, painopisteitä ja priorisointeja.

Materiaali:

Mukana-ohjelman esittely (pdf, 2,4Mt)

Mukana-ohjelman projektisuunnitelma(pdf, 4,5Mt)

Mukana-ohjelman esite (pdf)

Projektplan, sammanfattning (pdf)

Project plan, summary (pdf)


Uutisia: 

”Nuoriso on voimavara, ei taakka” – InterCity Youth -konferenssissa pohdittiin eri tapoja tehdä nuorisotyötä
17.10.2019

Levottomana pidetty aukio kaipasi piristystä    ysiluokkalaiset istuttivat kukkasipuleita Malminkartanossa
8.10.2019

"Sanon 'ei', koska rakastan sinua" – nuorten hyvinvointityö edellyttää toimintaa yhtenä rintamana
3.10.2019

Miten Islannin mallia voidaan soveltaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?
1.10.2019

Vauvan päivää vietetään perjantaina yli 30 helsinkiläisleikkipuistossa – tervetuloa mukaan juhlimaan vauvoja
23.9.2019

Mellunkylän aluetta kehitetään asukaslähtöisesti – tavoitteina eriarvoisuuden vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen
20.9.2019

Monikulttuurinen Keinutien koulu uskoo kielellisesti vastuulliseen pedagogiikkaan – koulussa puhutaan peräti 46 kieltä
4.9.2019

"Kun tämä on valmis, alan myydä näitä"  oppilaat valmistivat upean taidenäyttelyn oikeiden taiteilijoiden opastuksella Mellunmäessä
29.8.2019

Islannin mallista Helsingin malliin – tiedon avulla johdettuja tekoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi
16.8.2019

Nuori esikuva voi innostaa kirjan pariin – leikkipuistonuoret Stella ja Eveliina lukevat lapsille puistoissa
12.7.2019

Kriisityötä tekevä kuraattori: Monet maahanmuuttajaoppilaat kärsivät lomien aikana yksinäisyydestä
4.7.2019

Cheerleadingia ja jujutsua – vanhemmat oppilaat valmentavat nuorempiaan ja kasvavat samalla yhdessä
29.5.2019

Minun silmin, sinun silmin -koulutus opettaa nuoret irti mustavalkoisesta ajattelusta
24.5.2019

K-0 ratkoo vaikeimpia koulukiusaamistapauksia: "Kaikkien soviteltujen tapausten lapset ovat nyt turvassa"
21.5.2019

Koko päivän kävelykokouksessa keskusteltiin syrjäytymisen ehkäisystä - katso video!
16.5.2019


Kontula miksaa sujuvasti uutta ja vanhaa
13.5.2019

Helsinki haluaa nuorten syrjäytymiselle stopin: ”Inhimillisen kärsimyksen näkökulmasta emme saa pitkittää näihin asioihin puuttumista”
17.4.2019

Ensimmäiset neuropsykiatriset valmentajat valmistuivat: ”Äärettömän suuri lahja”
10.4.2019

Tekoäly, sähköautot, ammattikoulutus, skeittaus - Nuoret kysyivät helsinkiläisiltä vaaliehdokkailta, näin poliitikot vastasivat
5.4.2019

Me-koulut starttasivat Kannelmäessä, Mellunmäessä ja Malmilla
27.3.2019

Mukana-ohjelma hakee systeemisiä ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisyyn
12.2.2019

Hankkeen aikataulu:

Projektipäällikkö aloitti tehtävässään 5.4.2018.

Projektiryhmän ensimmäinen tapaaminen 20.6.2018.

Projektiryhmän kick off -työpaja 30.8.2018. Sen pohjalta syntyi neljä teema palvelujen mielikuvien muutos, tiedonkulku, työ ja koulutus sekä vapaa-aika  joihin syvennyttiin syksyn aikana kaikille avoimissa työpajoissa.

Nuoria töissä hankkeessa ja mukana kehittämistyössä, osallistuivat työpajoihin loka-joulukuussa 2018.

Ohjelman esittely kaupungin johtoryhmässä 5.11.2018.

Ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen 20.11.2018.

Projektisuunnitelma kaupunginhallituksen käsittelyssä 28.1.2019.

Päätöstaso ja aikataulu:

Kaupunginhallitus hyväksyi Mukana-ohjelman kokouksessaan 11.2.2019.JAA
18.10.2019 09:00