Suoraan sisältöön

Helsinki RobobusLine

 

Toteuttaja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Yhteistyötahot kaupungilla Forum Virium Helsinki, Helen Oy, ympäristökeskus ja rakennusvirasto
Yhteistyötahot muualla mySmartLIFE -hankkeen kumppanit (28 kpl) eri puolilla Eurooppaa
Hankkeen aikataulu 2017-2019
Myönnetty rahoitus, 102 600 € (2017), 78 800 € (2018) ja 78 800 € (2019)
Loppuraportti Helsinki RobobusLine -loppuraportti

 

Hanke tuki H2020-kokonaisuutta mySmartLIFE, joka on saanut päärahoituksen EU:lta. Kaupungit toimivat tiennäyttäjinä ja kehittäjinä tavoiteltaessa älykästä ja energiatehokasta asumista sekä liikkumista, huomioiden uuden teknologian ja palvelumallien mahdollisuudet. 

mySmartLIFE-hankkeeseen kuului pitkäkestoinen automaattibussikokeilu keskittyen joukkoliikenteen viimeisen kilometrin toteutukseen, tutkien erityisesti pitkän ajan käytettävyyttä sekä operoinnin liiketoimintamalleja. Robottibusseja on kokeiltu Helsingin Hernesaaressa 2016 elokuussa 6Aika-ohjelman SOHJOA-hankkeessa. Helsinki RobobusLine -hanke tähtäsi jatkoksi liikenteen ja elinkeinon näkökulmasta. Haettavalla rahoituksella hankittiin vakioreitille Helsinkiin yksi automaattibussi, jota liikennöidään kolmen vuoden ajan. Liikennöinti kuuluu mySmartLIFE-hankkeeseen. Nämä kaksi hanketta yhdessä luovat pohjan automaattibussin kausittaiselle reitille sekä tukevat suomalaisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa automaattibusseihin ja reiteille teknologioita sekä liiketoimintaa.
23.03.2021 10:09