Suoraan sisältöön

Urban Tech Helsinki -hautomo

Hankkeen toteuttaja 

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

Yhteistyötahot kaupungilla 

NewCo Helsinki, Kaupunkiympäristön toimiala, Forum Virium Helsinki, Maria 01, HSY, Helen, HBH, Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto, kaupunginkanslian strategiaosasto (yhteys kv-toimenpiteisiin), Helsinki Marketing 

Yhteistyötahot muualla 

Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, Aalto Yliopisto, Helsingin Yliopisto (3 x Think Company), Smart & Clean säätiö, Metropolia AMK, YIT (Marian Campus) 

Hankkeen aikataulu 

1/2020-12/2025 

Myönnetty rahoitus 

2 750000 €  


Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille.

Elinkeinopolitiikan painopisteiden 2018–2021 mukaan Helsinki on vuoteen 2025 mennessä Euroopan johtava alusta kokeiluille ja uutta luovalle yritystoiminnalle. Kaupungin pysyvänä tehtävänä on kehittää yritysten toimintaympäristöä, edistää helsinkiläisten työllistymistä ja mahdollistaa kestävä ja osaamiseen perustuva taloudellinen kasvu.

Puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvä Urban Tech Helsinki -hautomo synnyttää innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä, jotka keskittyvät ratkaisemaan kaupunkien haasteita. Painopisteinä ovat erityisesti puhdas energia, liikkuminen, kestävä rakentaminen, kiertotalous/jätehuolto ja urbaani ruoantuotanto. Ratkaisut voivat osaltaan vastata jatkuvan kaupungistumisen sekä ilmaston lämpenemisen aiheuttamiin globaaleihin haasteisiin.

Helsingin kehittämis- ja kokeilualustat ovat merkittävässä roolissa Urban Tech Helsinki -toimintamallissa. Kaupunkiorganisaatiolla on mahdollisuus luoda ainutlaatuista kilpailuetua tarjoamalla yrityksille suunnattuja kokeilualustoja, tekemällä innovatiivisia hankintoja kasvuyrityksiltä, avaamalla kaupungin dataa sekä tarjoamalla toimiala-asiantuntemusta.

Kaupungin kokeilualustat voivat myös olla yksi tapa löytää hautomopalveluita tarvitsevia kasvukykyisiä yrityksiä. Urban Tech Helsinki -hautomo toteutetaan kilpailuttamalla sille konsepti ja operaattori. Hautomolle haetaan merkittävää, kansainvälistä kokemusta, sijoitus /rahoitus- ja verkosto-osaamista hallitsevaa operaattoria. Helsinki hakee hautomotoimintojen synnyttämisessä aktiivisesti kumppanuutta myös korkeakoulujen, valtion ja suurten yritysten kanssa.
14.01.2020 15:46