Suoraan sisältöön

Jätkäsaari Smart Mobility Lab

 

Rahoituksen hakija Forum Virium Helsinki Oy
Yhteistyötahot kaupungilla Helsinki Business Hub Oy, kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV)
Yhteistyötahot muualla Metropolia AMK Oy, yritykset ja VTT
Hankkeen aikataulu 2017 - 2018
Myönnetty rahoitus 50 000 € (2017-2018)


Hanke toteuttaa älykkään kaupunkiliikkumisen innovaatioiden kokeiluympäristön Helsinkiin.

Hankkeen tavoitteena on:

  • tuoda Helsingin suurimmat liikkumisen haasteet kehitysalustaksi ja kehityskohteiksi yrityksille ja tutkimuslaitoksille,
  • tehdä näkyväksi sekä nykyistä kaupungin kehitystoimintaa että yritysten ratkaisuja,
  • auttaa yrityksiä kehittämään uusia liiketoimintamalleja,
  • kokeilla niitä käyttäjillä ja
  • synnyttää uutta kannattavaa liiketoimintaa.

Kokeiluympäristötoiminta edellyttää käytännössä alueellista rajausta sekä uusien teknologioiden asentamisen, palvelutoiminan toteuttamisen että kansainvälisen markkinoinnin takia. Jätkäsaarta ajatellaan tässä laajasti sisältäen Hernesaaren ja Ruoholahden asuin- ja työpaikka-alueet sekä käyttötapausten mukaan laajentuen ulosmenoväylille Läsiväylän ja Mechelininkadun suuntiin. Mukaan luetaan myös matkaketjut, jotka jatkuvat kasvukäytäviin ja lentokentälle. Hankkeessa myös käynnistetään Helsingin kaupungin strategian toimeenpano aluerakentamiskohteiden käyttämisestä niille ominaisten uusien tuotteiden ja palveluiden kokeilu-, kehittämis- ja käyttöönottoympäristönä.JAA
21.05.2018 14:44