Suoraan sisältöön

Helsingin älykäs tietomalli 2025

Hankkeen toteuttaja 

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön 

laitos 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston tietohallinnon ICT-kehitys 

Yhteistyötahot muualla 

Forum Virium Helsinki (Fiksu Kalasatama –hanke), HSY (Ilmastoinfo), Whitepoint Oy, Maanmittauslaitos, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tripoint Oy, Pikseli Virtuaalipuisto 

Hankkeen aikataulu 

10/2019-11/2021 

Myönnetty rahoitus 

199910 €  


Hankkeessa kehitetään Helsingin elinkeinoelämää ja asukkaita palvelevaa automaattista, uusinta teknologiaa hyödyntävää älykästä tietomallintamista ja seuraavan sukupolven tietomallintamiseen liittyvää osaamisperustaa.

Hanke toteutetaan kolmen eri living labin kautta, jotka sijoittuvat Helsingin Kalasataman, Kauppatorin ja merellisen Helsingin alueelle.

Uudenlaisia tietomallintamisen hyödyntämistapoja kehitetään tarvelähtöisissä ja moniaineistoisissa kokeiluissa. 3D-tiedon soveltamisessa otetaan huomioon vuorovaikutteisuuden, monikäyttöisyyden, moniaikaisuuden ja yksityiskohtaisuuden näkökulmat, mikä mahdollistaa kaupunkimallien laajamittaisemman käytön ja hyödyn.

Hanke tuo konkreettista kokemuspohjaa ja menetelmiä Helsingin tietomallinnusta hyödyntävälle digitalisaatiotyölle.

Hankkeen tavoitteena on:
- Helsingin liike-elämää ja asukkaita palvelevan kaupungin älykkään tietomallintamisen kehittäminen.
- Uudenlaiset tietomallintamisen hyödyntämistavat ja palvelukonseptit: Hankkeen living labeissa kehitetään älykkään tietomallin monipuolisia ja innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, jotka toimivat pohjana tulevaisuuden vuorovaikutteisille ja analyyttisille toiminnoille.
- Osaamisen kehittäminen: Helsingin kaupungin ja sidosryhmien kompetenssien kasvattaminen erityisesti virtuaalisiin ja tietomallipohjaisiin palveluihin liittyen.

Hankkeen tavoiteltuna vaikutuksena on tuottaa Helsingin kaupungille monipuolisesti uutta tietoa tietomallintamisesta, osallistaa yritysyhteisöjä ja muita sidosryhmiä tietomallin kehittämiseen ja edistää näin yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tietomallia toiminnassaan.
14.01.2020 15:17