Innovaatiorahasto

Innovaatiorahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Rahoituksen hakija voi olla kaupungin toimiala, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija. Kaupunkikonsernin ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppaninaan Helsingin kaupungin toimiala tai tytäryhteisö. Kaupungin toimialat ja tytäryhteisöt voivat toimia itsenäisinä hakijoina. 

Varoja myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Innovaatiorahastosta voidaan myöntää rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi tai päärahoitusta rahaston tarkoituksen mukaisiin hankkeisiin. Seuraavaa hakukierrosta valmistellaan syksylle 2017.

Raportointi

Hankkeista toimitetaan väliraportit vuosittain elokuussa. Yhden vuoden pituisista hankkeista ei tarvitse toimittaa väliraporttia, jos hanke etenee suunnitellusti. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista.

Hankkeiden päätyttyä toimijoiden on toimitettava loppuraportti kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella. Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen.

Yhteydenotot

Lisätietoja innovaatiorahastosta voi tiedustella sähköpostitse innovaatiorahasto(a)hel.fi sekä erityissuunnittelija Ida Björkbacka, puh. 09 310 25281.JAA
15.06.2017 10:23