Avustukset

Kaupunki avustaa helsinkiläisiä järjestöjä, yhteisöjä ja asukasryhmiä vuosittain noin 70 miljoonalla eurolla. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin asukkaisiin.

Myönnettävät avustukset ja hakuajat 2017

Avustuksia haetaan sähköisesti

Avustuksia haetaan internetissä asiointi.hel.fi-palvelussa. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.

Eri avustukset

Tarkempia tietoja lautakuntien myöntämistä avustuksista: 

Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, asiointi.hel.fi-palvelun avustuskohtaisista kuvauksista johtaa linkit myös virastojen internetsivuille, joilta löytyy tulostettavat pdf-lomakkeet kirjallisen hakemuksen tekoa varten. Kaikilla virastoilla ei enää ole paperihakemuksia käytössä.

Paperisen hakemuksen voi lähettää kirjaamoon osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
asiaa käsittelevän lautakunnan tai viraston nimi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kirjaamon käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki
Avoinna arkisin klo 8.15–16.00JAA
13.12.2016 10:41