Suoraan sisältöön

Kumppanuuspäällikkö
15 / 14.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 15

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry:lle myönnetyn kehittämisavustuksen 2019 takaisinperintä (pdf) (html)

Liite 1

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry_hankkeen selvitys

Liite 2

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry_talouden toteutuma

Liite 3

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry_hankekuvaus hakemus 2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:51