Suoraan sisältöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
62 / 02.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 62

Kanneltalon kulttuurikeskuksen, kirjaston ja nuorisotalon siivouspalvelut 1.1.2020 – 31.12.2020 ja optiokausi vuosille 2021 ja 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Tarjouspyyntö

Liite 3

Palveluohje

Liite 4

Vertailutaulukko

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:51