Suoraan sisältöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
54 / 15.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 54

Helsingissä järjestettävä Emma Gaala -tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus Musiikkituottajat – IFPI Finland ry kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_ Emma Gaala 2020 ja Helsingin kaupunki yhteistyö

Liite 2

Liite 2 Tietosuoja lyhyt Emma Gaala 2020

Liite 3

FINAL TK_SM Emma Gaala 2020 ja Helsingin kaupunki yhteistyö

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:51