Suoraan sisältöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
18 / 27.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 18

Sopimus henkilöstöruokailun järjestämisestä Cafe Bruket Oy:n kanssa sekä ateriasubvention vahvistaminen sopimukseen perustuvan ruokailun osalta (pdf) (html)

Liite 1

Sopimusluonnos ruokailun järjestämisestä ja subventoinnista 260118HK Cafe Bruket Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:51