Suoraan sisältöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
13 / 20.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 13

Innovaatiokumppanuus: Harrastuspassin toteuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tarjouspyynnön liite 2: Sopimusluonnos, Harrastuspassi

Liite 4

Tarjouspyynnön liite 3: Sopimusluonnos Harrastuspassin pilotoinnin toteuttamisesta

Liite 5

Tarjouspyynnön liite 4: Tietoturvallisuusliite, Harrastuspassi

Liite 6

Tarjouspyynnön liite 5: Palvelutasot, Harrastuspassi

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:51