Suoraan sisältöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
05 / 24.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5

Sopimus henkilöstöruokailun järjestämisestä Williamshill Oy:n (ravintola Alice Italian) kanssa sekä ateriasubvention vahvistaminen sopimukseen perustuvan ruokailun osalta (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus ruokailun järjestämisestä ja subventoinnista Alice Italian 2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:51