Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
129 / 27.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 129

Vesialueen, noin 200m², vuokraaminen Kellaribaarit Oy:lle, 20. kaupunginosasta, Länsisatama, Hietalahdenlaituri, 1.11.2022 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 2: Hakemus Kellaribaarit_2022-signed

Liite 3

Liite 3: Julkisivupiirros_2022_Ravintolalaiva-Kellaribaarit-liite_03

Liite 4

Liite 4: Leikkauspiirros_2022_Ravintolalaiva-Kellaribaarit-liite_04

Liite 5

Liite 5: Pohjapiirros_2022_Ravintolalaiva-Kellaribaarit-liite_02

Liite 6

Liite 6: Vuokrasopimusluonnos ja kartta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50