Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
125 / 27.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 125

Maa-alueen, noin 6 500 m², vuokraaminen Helsingin kaupunki Kymp/Maka/Like:lle Kalasatamasta Pasilaan allianssihanketta varten. 10. kaupunginosasta, Sörnäinen, Kyläsaarenkatu 12, Hermanninrannan kenttä, 26.9.2022 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1: Hakemus

Liite 2

Liite 2: Kartta

Liite 3

Liite 3: Sopimusluonnos

Liite 4

Liite 4: Sijaintikartta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50