Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
93 / 01.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 93

Maa-alueen, noin 144 m², vuokraaminen Fira Rakennus Oy:lle 17. kaupunginosasta, Pohjois-Pasila, Leimasinkatu, tilapäistä työmaatukikohtaa varten,1.9.2022 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus 1.9.2022 alk

Liite 3

Kartta vuokra-alueesta 1.9.2022 alk

Liite 4

Maanvuokrasopimus Leimasinkatu 144m2 1.9.2022 alk

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50