Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
90 / 24.08.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 90

Maa-alueen, noin 15 m², käyttöoikeussopimuksen jatkaminen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle 46. kaupunginosasta, Pitäjänmäki, Pajamäki, Pajamäentie 12-14, syväkeräyspistettä varten, 01.01.2022 lukien. (pdf) (html)

Liite 1

Käyttöoikeussopimus

Liite 2

Karttaliite

Liite 3

Yleissopimus

Liite 4

Hakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50