Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
80 / 08.08.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 80

Maa-alueen, yhteensä noin 10 m², vuokraaminen 6. kaupunginosasta, Eira, Merisatamanranta 9 sekä 11. kaupunginosasta, Kallio, Matti Heleniuksen puisto, WC-rakennuksia varten, 1.2.2022 lukien. (pdf) (html)

Liite 1

Maanvuokrasopimus_Matti Heleniuksen puisto

Liite 2

Sopimuksen karttaliite_Matti Heleniuksen puisto

Liite 3

Maanvuokrasopimus_Merisatamanranta

Liite 4

Sopimuksen karttaliite_Merisatamanranta

Liite 5

Hakemus 7.6.2022

Liite 6

Hakemus 7.6.2022, Merisatamanranta karttaliite

Liite 7

Hakemus 7.6.2022, Fleminginkatu karttaliite

Liite 8

Vanha päätös

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50