Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
61 / 06.07.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 61

Maa-alueen, noin 10 m², vuokraaminen 20. kaupunginosasta, Länsisatama, Länsiterminaalin T2 raitiovaunupysäkiltä, WC-rakennusta varten, 1.2.2022 lukien. (pdf) (html)

Liite 1

Maanvuokrasopimus

Liite 2

Sopimuksen karttaliite 1

Liite 3

Sopimuksen karttaliite 2

Liite 4

Hakemus 15.3.2022

Liite 5

Hakemus 15.3.2022, liite, kartta

Liite 6

Hakemus 15.3.2022, liite, tyyppipiirustus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50