Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
53 / 23.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 53

Maa-alueen, vuokrauspäätöksen peruuttaminen 11 kaupunginosasta, Kallio, Hakaniemenpuisto, pysäköintiä ja jätesäiliötä varten, 01.05.2022 lukien. (pdf) (html)

Liite 1

Viestiä aikataulumuutoksesta

Liite 2

Vuokra-aika muuttuu s-posti asiasta

Liite 3

Vuokrauksen peruutukseen liittyvää viestiä

Liite 4

Vuokraus peruuntuu viesti 13.6.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50