Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
38 / 06.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 38

Maa-alueen, noin 60 m², luovuttaminen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle/Nuoriso 33. kaupunginosasta, Kaarela, Piianpuisto, katutaidekonttia varten, 1.6.2022 lukien. (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 12.5.2021

Liite 2

Hakemus 12.5.2021, liite, kartta

Liite 3

Käyttöoikeussopimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50