Suoraan sisältöön

Tekninen johtaja
86 / 25.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 86

Vuokrahyvityksen myöntäminen vesivahingon vuoksi (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 14.4.2022

Liite 2

Hakemus 14.4.2022, lisäliite, tilinumero

Liite 3

Hakemus 14.4.2022, liite, vesivahinkotodistus

Liite 4

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 1

Liite 5

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 2

Liite 6

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 3

Liite 7

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 4

Liite 8

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 5

Liite 9

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 6

Liite 10

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 7

Liite 11

Hakemus 14.4.2022, liite, kuva 8

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50