Suoraan sisältöön

Tekninen johtaja
59 / 21.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 59

Vuokrahyvityksen myöntäminen LVIS-remontin vuoksi (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 14.3.2022

Liite 2

Hakemus 14.3.2022, liite, remonttitodistus

Liite 3

Hakemus 14.3.2022, liite, A-luovutuspv

Liite 4

Hakemus 14.3.2022, kuvien saate

Liite 5

Hakemus 14.3.2021, liite, kuva

Liite 6

Hakemus 14.3.2022, liite, kuva 2

Liite 7

Hakemus 14.3.2022, saate

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50