Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
15 / 01.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15

Maa-alueen, noin 2 600 m², vuokraaminen Raide-Jokeri Allianssille 45. kaupunginosasta, Vartiokylä, Viilarintie 5, raidetyömaan tukitoimintaoja varten, 01.06.2020 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Käyttöoikeussopimus

Liite 2

Vuokra-alue

Liite 3

Hakemus 16.12.2021

Liite 4

Hakemus 16.12.2021, liite, valtakirja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50