Suoraan sisältöön

Tiimipäällikkö
14 / 01.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 14

Maa-alueen, noin 1443 m², vuokraaminen Cramo Finland Oy:lle 10. kaupunginosasta, Sörnäinen, Kyläsaarenkatu 12-14, tilapäistä rakennuskonevuokraamo toimintaa varten,1.1.2022 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Kartta vuokra-alue noin 1443m2

Liite 3

Maanvuokrasopimus Cramo Finland Oy (1)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50